นิ่วในสุนัข

โภชนบำบัดเพื่อคุณภาชีวิตที่ดีกว่า

ความสำคัญของโภชนาการ

อาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้สารอาหารที่ครบถ้วนสมดุล เหมาะสมกับความต้องการ ยังเป็นส่วนจำเป็นที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี แข็งแรง ตามช่วงอายุ และกิจกรรม

ดังนั้น หากสุนัขมีปัญหาเกี่ยวกับนิ่ว ก็ยิ่งสมควรได้รับการเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คู่มือฉบับนี้จะช่วยอธิบายว่าโภชนาการสามารถช่วยสุนัขที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้อย่างไร

อาการของนิ่งในกระเพาะปัสสาวะ

สาเหตุของการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

การดูแลเรื่องอาหารสำหรับสุนัขที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะคืออะไร

นิ่วเกิดจากการรวมตัวของผลึกแร่ธาตุซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกระเพาปัสสาวะ นอกจากนี้ยังสามารถพบก้อนนิ่วได้ในบริเวณอื่นของทางเดินปัสสาวะการเกิดนิ่วมีผลส่วนหนึ่งมาจากเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ ซึ่งทำให้เกิดการก่อตัวของก้อนนิ่ว นิ่วชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่ นิ่วบางชนิดสตรูไวท์ที่เกิดในปัสสาวะที่เป็นด่างส่วนนิ่วบางชนิดเกิดได้ง่ายในปัสสาวะที่เป็นกรด

จะทราบได้ว่าอย่างไรว่าสุนัขเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

เมื่อสุนัขมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะจะทำให้เกิดความไม่สบายตัวดังนั้น ควรติดต่อสัตวแพทย์ทันที เมื่อท่านสังเกตเห็นอาการเหล่านี้

อาการที่พบบ่อย

พยายามเบ่งปัสสาวะ

ถ่ายปัสสาวะยามและเช้า

เลียรอบบริเวณอวัยวะเพศ

แสดงอาการเจ็บปวดเวลาปัสสาวะ

พยายามปัสสาวะบ่อยครั้ง

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ปัสสาวะมีเลือดปน

ข้อควรจำ

หากสุนัขของท่านไม่สามารถปัสสาวะได้อย่างปกติ ควรรีบไปพบสัตวแพทย์ทันที เนื่องจากอาจเกิดการอุดตันทางดินปัสสาวะซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิต

อะไรคือสาเหตุของการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

การเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมักไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวโดยปัจจัยที่มีผลต่อความเสียงในการเกิดนิ่วในกระปัสสาวะ ได้แก่

การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ

การติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะปัสสาวะจะทำปัสสาวะเป็นด่าง จนถึงระดับที่นิ่วชนิดสตรูไวท์สามารถก่อตัวได้

อาหาร

แร่ธาตุปริมาณสูงในอาหารจะสนับสนุนการก่อตัวของผลึกนิ่วในปัสสาวะ เช่น แร่ธาตุแมกนีเซียมและฟอสเฟต ที่เป็นองค์ประกอบหลักของนิ่วชนิดสตรูไวท์ ซึ่งเป็นนิ่วที่พบได้บ่อยที่สุด อาหารบางชนิดอาจก่อให้เกิดความเป็นกรดในปัสสาวะและก่อให้เกิดนิ่วชนิดอื่นๆ ได้ ดังนั้น ควรเลือกอาหารสุนัขที่มีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุในอาหาร

การดื่มน้ำน้อย

การดื่มน้ำน้อย

การดื่มน้ำน้อยจะทำให้ปัสสาวะเข้มข้นมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่ว

สายพันธุ์

สุนัขบางสายพันธุ์ เช่น มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ ดัลเมเชียน ยอร์คไชร์เทอร์เรียร์ และบูลด๊อก มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วบางชนิด

ข้อแนะนำสำหรับเจ้าของสุนัข

หากสงสัยว่าสุนัขของท่านเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะกรุณาปรึกษาสัตวแพทย์โดยตรง

ให้เฉพาะอาหารที่สัตวแพทย์แนะนำเท่านั้น

ขอคำแนะนำและสอบถาม วิธีการผสมอาหารเม็ดและกระป๋องได้จากสัตวแพทย์

ควรงดอาหารและถาม วิธีการผสมอาหารเม็ดและกระป๋องได้จากสัตวแพทย์

ควรทำความสะอาดาชนะ และเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพออยู่เสมอ

ตรวจสอบการปัสสวะของสุนัข เพื่อให้มั่นใจว่าสุนัขถ่ายปัสสาวะเป็นปกติ

หากอาการต่างๆไม่ดีขึ้น หรือกลับมาป่วยอีกควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์

คำแนะนำในการอาหาร

ชนิดของอาหาร

ปริมาณการให้อาหารต่อวัน

จำนวนมื้ออาหารต่อวัน

ระละเวลาในการให้อาหาร

อาหารประกอบการรักษาโรค ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท

อาหาร ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย จึงสามารถมั่นใจได้ว่า มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมสำหรับประกอบการรักษาโรคให้กับสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยในภาวะโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

สัตวแพทย์จะเป็นผู้แนะนำอาหาร ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท เพื่อช่วยรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะและช่วยป้องการการเกิดนิ่วให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านโดยการเปลี่ยนอาหารนั้นสามารถทำได้ง่ายเนื่องจากรสชาติและคุณภาพอาหารที่ดีเยี่ยม ของ ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท จึงทำให้คุ้มค่ากับราคามากกว่าอาหารที่ท่านเคยจ่าย

ข้อแนะนำในการให้อาหาร

อาการเบื่ออาหารอาจพบได้สุนัขของท่านป่วยเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หากสุนัขของท่านปฏิเสธที่จะยอมรับการเปลี่ยนอาหาร ท่านสามารถลองปฏิบัติดังนี้

เปลี่ยนอาหารอย่างช้าๆ โดยเริ่มจากการผสมอาหารใหม่กับอาหารเก่า และค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนอาหารใหม่ทุกๆ วันจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นอาหารใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์

หากเป็นอาหารกระป๋อง ก่อนให้อาหารท่านสามารถอุ่นอาหารให้มีอุณหภูมิร่างกาย โดยอย่าอุ่นให้ร้อนเกินไป

หากสุนัขของท่านไม่ยอมกินอาหารเกิน 48 ชั่งโมง กรุณาปรึกษาสัตวแพทย์

ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท

สำหรับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

อาหารประกอบการรักษาโรคฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท สำหรับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมีจัดจำหน่ายเฉพาะในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการสุนัขแต่ละตัว

ด้วยการผสมผสานระหว่างสารอาหารและแร่ธาตุที่ถูกต้องเหมาะสม อาหารเหล่านี้จึงช่วยปรับสมดุล และควบคุมการเกิดนิ่วช่วยละลายนิ่วเพื่อควบคุมและป้องกันการกลับมาเป็นใหม่

ในการรักษาสัตวแพทย์อาจพิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท สำหรับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะไปตามระยะเวลาและความเหมาะสม

c/d* ควบคุมการเกิดนิ่วด่างชนิดสตรูไวท์ในสุนัข

s/d* ละลายนิ่วด่างชนิดสตรูไวท์

w/d* ป้องกันการกลับมาเป็นใหม่ของนิ่วด่างชนิดสตรูไวท์สำหรับสุนัขที่มีน้ำหนักเกิน

u/d* ควบคุมการเกิดนิ่วกรดชนิดแคลเซียมออกซาแลตผลึกนิ่วชนิดที่พบได้น้อย