ภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชรา

โภชนบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

1.ความสำคัญของโภชนาการ

อาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้สารอาหารที่ควบถ้วนสมดุล เหมาะสมกับความต้องการยังเป็นส่วยจำเป็นที่ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี แข็งแรง ตามช่วงอายุ และกิจกรรม เมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านอายุมากขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ก็จะเกิดตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวกับภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาน ซึ่งมีผลทำให้พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไป

คู่มือฉบับนี้จะช่วยอธิบายว่าโภชนาการ สามารถช่วยสุนักชราที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทได้อย่างไร

.อาการของภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสานในสุนัขชรา

.สาเหตุของภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชรา

.การดูแลเรื่องอาหารสำหรับภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชรา

2.ภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสานในสุนัขชราคืออะไร

สมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายเมื่อถึงวัยชราเซลล์สมองจะถูกทำลายมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง จากการศึกษาพบว่า 50%ของสุนัขเมื่อมีอายุ 8 ปีขึ้นไป จะแสดงอาการเสื่อมของสมอง แต่ต้องขอบคุณในความก้าวหน้าทางด้านโภชนาการที่พบว่าการให้อาหารที่เหมาะสมกับภาวะเสื่อมของสมองตามที่สัตว์แพทย์แนะนำสามารถช่วยลดอาการเหล่านี้และช่วยลดการพัฒนาความรุนแรงของความชราได้

3.จะทราบได้อย่างไรว่าสุนัขมีอาการภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทจากวัยชรา

ภาวะเสื่อมของสมองจะค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยชรา สิ่งแรกที่เจ้าของจะสังเกตได้คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปที่ละน้อย เช่น นอนมากขึ้นไม่ค่อยมีแรง หรือแสดงอาการหงุดหงิด โดยอาการเหล่านี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชรา และถูกปล่อยไว้จนกระทั่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงแย่ลง อาการเหล่านี้มีชื่อย่อว่า DISH ซึ่งเป็นศัพท์ทางสัตว์แพทย์ที่ใช้เรียกเพื่อวินิจฉัยอาการ

D หลงทิศทาง (D=DISORIENTATION)

.ไม่สามารถจำจำเส้นทาง หลงทิศในสถานที่คุ้นเคย

.จำคนหรือสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ได้

.เฉื่อยชา ความตื่นตัวลดลง และมีพฤติกรรมที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย

I ตอบสนองน้อยลง (I=INTERACTS LESS)

.ไม่ต้อนรับหรือจดจำสมาชิกในครอบครัวไม่ได้

.ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่เรียกร้องความสนใจหรือขอให้เล่นด้วย

S รูปแบบการนอนหลับเปลี่ยนไป (S=SLEEP PATTERE DISTURBED)

.นอนกลางวันมากขึ้น และ/หรือนอนน้อยลงในกลางคืน

.เดินไปเดินมาในบ้านตลอดกลางคืน

H ขับถ่ายไม่เป็นที่ (H=HOUSE TRAINING LOST)

.ไม่ขอออกไปนอกบ้าน

.ขับถ่ายในที่ที่ผิดปกติจากเดิม

.ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ บางครั้งทำสกปรกในบ้าน

ข้อควรจำ

หากพบอาการผิดปกติต่างๆ ด้านพฤติกรรมสุนัขกรุณาปรึกษาสัตวแพทย์

4.อะไรคือสาเหตุของภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนักชน

รา

เมือเข้าถึงวัยชรา สมองจะถูกอนุมูลอิสระ ซึ่งเราสามารถลดสารเหล่านี้ได้จากให้อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เหมาะสม สมดุล

5.ข้อแนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์

.หากสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสารกรุณาปรึกษาสัตว์แพทย์โดยตรง

.ให้เฉพาะอาหาร และของของขบเคี้ยวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารที่สัตวแพทย์แนะนำ

.การให้อาหราควรแบ่งเป็นหลายๆมื้อ และให้อาหารก่อนเข้านอน

.ควรทำความสะอาดภาชนะ และเตรียมน้ำสะอาดเพียงพออยู่เสมอ

.หมั่นเฝ้าดูน้ำหนัก พฤติกรรม และสุขภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง

.หากอาการต่างๆ ไม่ดีขึ้น หรือกลับมาป่วยอีกควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์

คำแนะนำในการให้อาหาร

ชนิดของอาหาร

ปริมาณการให้อาหารต่อวัน

จำนวนมื้ออาหารต่อวัน

ระยะเวลาในการให้อาหาร

6.อาหารประกอบการรักษาโรค ฮิลล์ เพรสคริชั่น ไดเอท

อาหาร ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย จึงสามารถมั่นใจได้ว่า มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมสำหรับประกอบการรักษาโรครักษาโรคให้กับสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยในภาวะโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล

สัตว์แพทย์จะเป็นผู้แนะนำอาหาร ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท ให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน โดยการเปลี่ยนอาหารตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยชะลอการเกิดภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสานเมื่อเข้าสู่วัยชราอาหาร ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอทเหมาะกับการเปลี่ยนอาหารเนื่องจากรสชาติและคุณภาพอาหารที่ดีเยี่ยม จึงทำให้คุ้มค้ากับราคามากกว่าอาหารที่ท่านเคยจ่าย และช่วยให้พฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปของสัตว์เลี้ยงกลับมาปกติดังเดิม

ข้อแนะนำในการให้อาหาร

อาการเบื่ออาหารอาจพบได้เมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านมีภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาท หากสัตว์เลี้ยงของท่านปฏิเสธที่จะยอมรับการเปลี่ยนอาหารท่านสามารถลองปฏิบัติดังนี้

.เปลี่ยนอาหารอย่างช้าๆ โดยเริ่มจากการผสมอาหารใหม่กับอาหารเก่า และค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนอาหารใหม่กับอาหารเก่า และค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนอาหารใหม่ทุกๆวันจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นอาหารใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์

.หากสุนัขของท่านไม่ยอมกินอาหารเกินกว่า 48 ชั่วโมงกรุณาปรึกษาสัตว์แพทย์

อาหาร ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท บี/ดี (Hill’s Prescription Diet b/d) พิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าสามารถช่วยชะลอการภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชราได้อย่างแท้จริง

อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่สมดุลสารต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant) วิตามิน เกลื่อแร่ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อปกป้องเซลล์สมองจากการทำลายอนมูลอิสระ และเพิ่มน้ำมันจากปลา (Fish Oil) เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมอง

อาหารเคไนน์ บี/ดี (Canine b/d) จึงได้อาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสุนัขที่เข้าสู่วัยชรา เพราะมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็น และเพียงพอต่อความต้องการ ช่วยลดอาการ DISH ซึ่งเป็นอาการของภาวะเสื่อมของสมอง เจ้าของสุนัขหลายท่านได้พิสูจน์แล้วว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการดีขึ้นภายใน 6 สัปดาห์ และเห็นกลุ่มอาการต่างๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อให้ เคไนน์ บี/ดี