สุขภาพภายในช่องปากและฟัน
โภชนบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ความสำคัญของโภชนาการ
อาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้สารอาหารที่ครบถ้วนสมดุล เหมาะสมกับความต้องการ ยังเป็นส่วนจำเป็นที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดีแข็งแรง ตามช่วงอายุและกิจกรรม

ดังนั้น หากสัตว์เลี้ยงมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟัน ก็ยิ่งสมควรได้รับการเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คู่มือฉบับนี้จะช่วยอธิบายว่าโภชนาการสามารถช่วยสัตว์เลี้ยงที่ต้องการดูแลสุขภาพในช่องปากได้อย่างไร

 1. อาการของโรคฟัน
 2. สาเหตุของการเกิดโรคฟัน
 3. การดูแลเรื่องอาหารของสัตว์เลี้ยงมีปัญหาโรคฟัน

โรคฟันคืออะไร
อาจไม่ง่ายนัก หากต้องการรักษาสุขภาพภายในช่องปากและฟันของสัตว์เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอดังนั้น ปัญหาภายในช่องปากและฟันของสัตว์เลี้ยงจึงเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย จากการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยพบว่า เมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุครบประมาณ 2 ปีจะเริ่มตรวจพบอาการของโรคในช่องปากได้ใน 70% ของแมวและ 80%
ของสุนัข โดยเริ่มต้นจาดกการสะสมของพล๊าค (Plaque) ซึ่งมีลักษณะเป็นฟิล์มเหนียวๆบนฟัน หากไม่ขจัดคาบดังกล่าวออกไปพล๊าคเหล่านี้จะสะสมตัวแข็งขึ้นจนเกิดเป็นหินปูน(Tartar)และก่อให้เกิดเหงือกอักเสบ ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการเจ็บปวด และนำไปสู่โรคปริทนต์(Periodontal Disease)โดยอาจทำให้สัตว์เลี้ยงสูญเสียฟัน และเกิดการติดเชื้อแพร่กระจายไปยังอวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกาย

จะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงเป็นโรคฟัน
หากสัตว์เลี้ยงกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟันสิ่งที่ท่านสามารถสังเกตได้เป็นสิ่งแรก คือ กลิ่นปากและรวมถึงอาการต่างๆเหล่านี้

อาการที่พบได้บ่อย

 1. มีกลิ่นปาก
 2. แสดงอาการเจ็บปวดบริเวณปาก
 3. กินอาหารลำบาก
 4. สูญเสียฟันหรือฟันหัก
 5. ตะกุยหรือเกาบริเวณปาก
 6. เลือดออกบริเวณเหงือก
 7. มีการสะสมของหินปูนสีเหลือง
 8. น้ำลายหยอดบ่อยๆ

ข้อควรจำ
ควรพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันพร้อมทั้งขอคำแนะนำสัตวแพทย์เกี่ยวกับการทำความสะอาดฟันให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี ถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะไม่แสดงอาการของโรคในช่องปาก เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคฟัน
การดูแลรักษาเหงือกและฟันของสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอนั้นง่ายกว่าที่ท่านคิด เริ่มต้นจากการปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพและดูแลทำความสะอาดช่องปากและฟันของสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี จากนั้นควรเปลี่ยนจากอาหารปกติมาเป็นอาหารเม็ดที่มีขนาดเม็ดใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อช่วยในการขจัดคราบฟันและหินปูนอย่างได้ผลขณะเคี้ยวอาหาร และควรแปรงฟันให้สัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคฟันสัตว์เลี้ยง ได้แก่

 1. อายุ
  โรคฟันมักเกิดได้บ่อยในสัตว์ที่มีอายุมาก
 2. สายพันธุ์
  สำหรับสุนัขสายพันธุ์เล็กที่มีฟันซ้อนเกิน หรือ มีฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ มักเกิดโรคฟันได้ง่ายเนื่องจากทำความสะอาดฟันได้ยาก
 3. อาหาร
  การให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารที่เหนียว อาหารเปียก หรือ อาหารปรุงเอง จะทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดคราบฟันและหินปูนได้ง่าย

ข้อแนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์

 1. หากสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพภายในช่องปากและฟันกรุณาปรึกษาสัตวแพทย์โดยตรง
 2. หากสัตว์เลี้ยงของท่านไม่เคยกินอาหารเม็ดมาก่อน ควรค่อยๆเปลี่ยนเป็น ที/ดี เพื่อให้สัตว์เลี้ยงทำความคุ้นเคยกับ ที/ดี อย่างช้าๆ
 3. ไม่ต้องกังวลหากสัตว์เลี้ยงนำ ที/ดี มาเคี้ยวในบริเวณต่างๆ และมีเศษอาหาร ที/ดี กระจายอยู่รอบชามอาหารของสัตว์เลี้ยงถือว่าเป็นเรื่องปกติ
 4. อาหาร ฮิลล์ เพรสคริพชั่น ไดเอท ที/ดี สามารถใช้แทนอาหารปกติหรือ ใช่ร่วมกับการให้อาหารปกติได้ ทั้งนี้ ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำอย่างถูกต้อง
 5. ไม่ควรนำเม็ดอาหาร ที/ดี ผสมน้ำ หรือ จุ่มนม ให้กับสัตว์เลี้ยง
 6. เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีของสัตว์เลี้ยงควรให้กิน ที/ดี ในปริมาณที่เหมาะสม แทนการให้ขนมหรือของขบเคี้ยวอย่างอื่น
 7. ควรทำความสะอาดภาชนะ และเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพออยู่เสมอ
 8. หากสามารถทำได้ควรหมั่นแปรงฟันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ
 9. เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ของสัตว์เลี้ยง ควรพาสัตว์เลี้ยงไปรับการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ

อาหารประกอบการรักษาโรคฮิลล์ เพรคริพชั่น ไดเอท
อาหารฮิลล์ เพรคริพชั่น ไดเอท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย จึงสามารถมั่นใจได้ว่า อาหาร ฮิลล์ เพรคริพชั่น ไดเอท มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมสำหรับประกอบการรักษาโรคให้กับสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยในภาวะโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล

สัตวแพทย์จะเป็นผู้แนะนำอาหาร ฮิลล์ เพรคริพชั่น ไดเอท ให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน โดยการเปลี่ยนอาหารตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก และทำความสะอาดฟัน
อาหาร ฮิลล์ เพรคริพชั่น ไดเอท เหมาะกับการเปลี่ยนอาหารเนื่องจากรสชาติและสภาพอาหารที่ดีเยี่ยม จึงทำให้คุ้มกับราคามากกว่าอาหารที่ท่านเคยจ่าย หากต้องการให้สัตว์เลี้ยงของท่านภายในช่องปากและฟันที่ดีอยู่เสมอ ควรเปลี่ยนอาหารกับสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างถาวร

ข้อแนะนำการให้อาหาร
อาการเบื่ออาหารอาจพบได้เมื่อสัตวเลี้ยงของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน หากสัตว์เลี้ยงของท่านปฏิเสธที่จะยอมรับการเปลี่ยนอาหาร ท่านสามารถลองปฏิบัติดังนี้

 1. เปลี่ยนอย่างอาหารอย่างช้าๆโดยเริ่มจากการผสมอาหารใหม่กับอาหารเก่า และค่อยๆเพิ่มสัดส่วนอาหารใหม่ทุกวันจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นอาหารใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์
 2. หากสุนัขของท่านไม่ยอมกินอาหารเกินกว่า 48 ชั่วโมงกรุณาปรึกษาสัตวแพทย์